Daugiabučių gyvenamųjų namų Labutytės g. 46, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

IEVOS LABUTYTĖS G. 46, VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV. (SKL. NR.0101/ 0167:3162)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita.

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Daugiabučių gyvenamųjų statinių.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Remigijus Putinas, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymėjimą Nr.859271

Projekto vadovas: Remigijus Putinas, ( At. Nr. A551),

El. paštas: remigijusputinas@yahoo.com, tel. 8687 35428

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektronio pašto adresas, telefono numeris):

I.A., J.Z., S.Z.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Laikas ir vieta derinama iš anksto susitarus telefonu +370 687 35428

 

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu: remigijusputinas@yahoo.com iki viešo susirinkimo pabaigos (2022-02-10)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022-02-10, ketvirtadienį, 17.00 val.

Nuoroda:

878 7540 4034

904696

https://us02web.zoom.us/u/knlnCSS0H

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/05ruC5

2022-03-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą