Daugiabučių gyvenamųjų namų Lietaviškių g. 19, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lietaviškių g. 19, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0151:844

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamų statinių sklype nėra;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Eventus Pro“ architektė, projektų vadovė Ieva Leinartaitė – Gerliakienė, projektuviesinimas@eventuspro.lt. 8 655 43413

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.S. ir J. S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Eventus Pro“, Gvazdikų g. 4, LT-10105 Vilnius, 8 655 43413, d.d. 9:00 – 17:00, iš anksto susitikimo laiką suderinus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti raštu, siunčiant registruotu paštu, UAB „Eventus Pro“, Gvazdikų g. 4, LT-10105 Vilnius, arba elektroniniu paštu projektuviesinimas@eventuspro.lt, iki 2022 sausio 18 dienos imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-01-18 17:00.

Nuoroda: https://forms.gle/UKsMQLRnF7H24Hb89

 

Atsisiųsti
priedą 1
priedą 2