Daugiabučių gyvenamųjų namų Pilkalnio g. 5, 7, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Pilkalnio g. 5, Vilnius, Skl. kad. nr. 0101/0167:4191;

Pilkalnio g. 7, Vilnius, Skl. kad. nr. 0101/0167:4192.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypų naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypų naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Daugiabučiai gyvenamieji namai A ir B (6.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Giedrius Fokas el.p.: giedrius.fokas@3set.lt tel. 8 686 07105

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.

UAB Pilkalnio projektas. Buveinės adresas: A. Goštauto 40b, Vilnius, el.p.: andrius.uzdavinys@eam.lt tel. 8 612 26592

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

A. Goštauto g. 40b, Vilniuje, 6 aukštas. UAB 3SET patalpos. Tel. 8 686 07105, laikas (iš anksto susitarus): darbo dienomis 9-17val. bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022-09-30 17.00val. el. paštu:giedrius.fokas@3set.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-10-03 16:00val. Zoom susirinkimo prisijungimo nuoroda: http://3set.zoomtv.lt/

 

3D modelis: https://arcg.is/1TXG8u0

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2

 

2022-11-04 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2