Daugiabučių gyvenamųjų namų Pilkalnio g. 5, 7, Vilniuje statybos statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Pilkalnio g. 5, Vilnius, Skl. kad. nr. 0101/0167:4191;

Pilkalnio g. 7, Vilnius, Skl. kad. nr. 0101/0167:4192.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypų naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypų naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Daugiabučiai gyvenamieji namai A, B ir C (6.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Giedrius Fokas el.p.: giedrius.fokas@3set.lt tel. 8 686 07105

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB Pilkalnio projektas. Buveinės adresas: A. Goštauto 40b, Vilnius, el.p.: andrius.uzdavinys@eam.lt tel. 8 612 26592

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

A. Goštauto g. 40b, Vilniuje, 6 aukštas. UAB 3SET patalpos. Tel. 8 686 07105, laikas (iš anksto susitarus): darbo dienomis 9-17val.; https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2022-06-02 16.00val. el. paštu:giedrius.fokas@3set.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-06-02 16:00val. Zoom susirinkimo prisijungimo nuoroda: http://3set.zoomtv.lt/

 

 

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedas Nr. 2

3D modelis https://arcg.is/1L1vO90