Daugiabučių gyvenamųjų namų Sidaronių g. 37, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Sidaronių g. 37, sklypo kad. Nr. 0101/0167:3135

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Kristina Martinaitytė, kristina@projektavimosprendimai.lt, +37067817830

Arch. Gytis  Paknys, gytis@projektavimosprendimai.lt, +37068621515

Arch. Monika Mikalauskienė, monika@projektavimosprendimai.lt, +37062109005

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Amirex“, a.k. 302516901, mob. Nr. +37064559947, ekffortus@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Projektavimo sprendimai“ Europos aikštė 1, Vilnius, +37067817830, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2022-08-16, 12 val., raštu – Europos aikštė 1, Vilnius, UAB „Projektavimo sprendimai“, el. paštu – kristina@projektavimosprendimai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas 2022 m. rugpjūčio 16 d. 15:00-16:00 val. vaizdo transliacijos būdu: https://us02web.zoom.us/j/88130096260

 

Projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 62 punktu, projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami.