Daugiabučių gyvenamųjų namų sklypuose Un. Nr. 4400-0965-1801 ir 4400-0965-2142, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas

K. Jelskio g., Vilnius

Sklypų kadastro Nr. 0101/0051:228, 0101/0051:229 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypų naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: nenustatytas

Žemės sklypo naudojimo būdas (pagal patvirtintą TPD): Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2); Rekreacinės teritorijos (R); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2)

 

Statinių naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (6.3)

 

Statinio kategorija

Ypatingieji statiniai

 

Projektinių pasiūlymų rengėjas

AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, įm. k. 147732969.

Projekto vadovas Vytenis Zokaitis, el. p. vzokaitis@pst.lt, mob. tel. +370 614 97565.

Architektas Justinas Žalys, el. p. jz@313.lt.

 

Statytojas

UAB „Upės vizija“, Aukštaičių g. 7, Vilnius.

El. p.: a.juodpusis@darnugroup.lt, tel. +37067810851

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Projektuotojo AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ Projektavimo skyriuje, adresu Ukmergės g. 219 Vilnius, nuo 2022 m. vasario 20 d. iki 2023 m. kovo 3 d., darbo dienomis iš anksto suderinus laiką (tarp 9.00 ir 16.00 val.). Informacija darbo dienomis darbo valandomis projekto vadovo teikiama telefonu +370 614 97565 ir el. paštu vzokaitis@pst.lt.

 

Pasiūlymų teikimas

Informacija priimama elektroniniu paštu vzokaitis@pst.lt  arba raštu, adresu: AB „Panevėžio statybos trestas“, Ukmergės g. 219, 07152 Vilnius iki 2023 m. kovo 3 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešas susirinkimas vyks 2023-03-03 dieną 15.00 val. nuotoliniu būdu.
Nuoroda į susirinkimą užpildžius kontaktinius dalyvio duomenis: https://forms.gle/q9GwJCY7FMasv5UG9

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Priedą Nr. 1, Priedą Nr. 2, Priedą Nr. 3

Projektinių pasiūlymų 3D modelis

 

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2024-05-13

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą 3 priedą 4 priedą 5 priedą 6 priedą