Daugiabučių gyvenamųjų namų Visorių g. 20, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Visorių g. 20, Vilnius, Sklypo kad. Nr.: 0101/0008:1304 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai  (6.3)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Andrius Liubinas, aliubinas@aif.lt , +370 655 34749,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „INTF investicija“, Visorių g. 33, Vilnius, tomas.lileikis@alvora.lt ,

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Žirmūnų g. 139A, Vilnius, +370 655 34749, 8:00-17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2022-05-13, aliubinas@aif.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Žirmūnų g. 139A, Vilnius, 2022-05-13, 16:30 val.

 

Nuoroda ir kita informacija susirinkimui:

https://us06web.zoom.us/j/83526898148?pwd=eHBMRm1XM2VaNUt1TEp6d2RBS0hqZz09

Vilnius 3d https://arcg.is/nPzX

Atsisiųsti priedą

 

2022-11-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti
Priedą.1
Priedą.2