DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) ŽIUPRONIŲ G. 7, 9, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMAS

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) ŽIUPRONIŲ G. 7, 9, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

 

Statytojas (-ai)

KŪB ,,Subačiaus Projektas”, (Įm. kodas 304829421),  Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, +37068603560

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Daugiabutis gyvenamasis pastatas (naujas)

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius, Žiupronių g. 7

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0058:247 X: 6060696 Y: 583510

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Statinio tipas Daugiabutis gyvenamasis pastatas

Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

Adresas Vilnius, Žiupronių g. 9

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0058:248 X: 6060701 Y: 583551

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Viltekta“

El. p. [email protected]

 

Architektas Kęstutis Mikulskis

tel. +37060033425

 

Architektas Tomas Vaičiulis

tel. +37067097636

 

Projekto vadovas Tomas Segalis

tel. 865636335

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, A. Goštauto g. 8

Laikas I-V 9-15val.

Tel. +37068577183

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu A. Goštauto g. 8-0409, Vilnius

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-07-21

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Adresas (viešas susirinkimas nuotoliniu būdu nevyks) Vilnius, Stiklių g. 4

Data ir laikas 2023-07-21 15:30

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2, priedą Nr. 3

3d modelis: https://arcg.is/14bPuH0

 

Papildoma informacija:

Projektiniai pasiūlymai jau buvo paviešinti ir viešas svarstymas įvyko 2023-02-13 projektiniams pasiūlymams pritarta 2023-05-03, Nr. A51-76974/23(3.3.2.26E-MPA) šiuo pakartotiniu projektinių pasiūlymų viešinimu viešiname šiuos pokyčius:

Pastato Žiupronių g. 7, C ir D korpusuose, ašyse DA ir CC vietoje buvusių lodžijų numatome balkonus (kurių matmenys 150cmx240cm ).

Statinio papildomų dalių atsiradimas neįtakoja, sklypui nustatytų užstatymo  reglamentų ir nepažeidžia atstumų iki trečiųjų asmenų sklypų;

  • Keičiama pastato Žiupronių g. 7, įėjimo į pastato vidinį kiemą vieta ir konfigūracija. Praėjimo bromo į pastatą stogas tuo pačiu ir 2a terasa paplatėjo apie 2m į vidinę kiemo pusę. Užstatymo rodikliams įtakos pakeitimas neturėjo; Keitimas neįtakoja, sklypui nustatytų užstatymo reglamentų ir nepažeidžia atstumų iki trečiųjų asmenų sklypų;
  • Keičiamas pastato rūsio kontūras DA’ ir D1 ašyse bei BF ašyje dėl pasikeitusių požeminio parkingo oro pritekėjimo prieduobių konfigūracijos ir vietos; Keitimas neįtakoja, sklypui nustatytų užstatymo reglamentų ir nepažeidžia atstumų iki trečiųjų asmenų sklypų;
  • Atsiranda nauja atraminė sienutė AF ašyje, dėl pasikeitusio sklypo aukščių plano;
  • Projektiniai pasiūlymai papildyti įtakos aplinkiniam užstatymui, saugomai kultūros paveldo vietovei Vilniaus senamiesčiui esančioms saugomoms kultūros vertybėms urbanistine analize, kartu pateikiant vizualinę medžiagą, virtualias panoramas iš Vilniaus senamiesčio apžvalgos taškų; Projektinių pasiūlymų sprendiniai dėl to nekeičiami, pateikiama papildoma informacija.
  • Patikslinti stoglangių sprendiniai, papildant bylą stoglangio maskavimo principu ir jų matomumo nuo pagrindinių senamiesčio perspektyvų. Projektinių pasiūlymų sprendiniai dėl to nekeičiami, pateikiama papildoma informacija.

 

2023-09-01

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti PP1, PP2, PP3