Daugiabutis gyvenamasis namas, Raugyklos g. 9, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Daugiabutis gyvenamasis namas, Raugyklos g. 9, Vilniuje, rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB „ENERGOBALT“ , 863322777

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Daugiabutis gyvenamas namas

Paskirtis Kita (ūkio)   Būsima paskirtis Kita (ūkio)

Adresas Vilnius, Raugyklos g. 9

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0057:124 X: 6060594,8 Y: 582647,2

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-0143-1661

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Valentinas Vileikis

El. p. valentinas_aedicula@yahoo.co.uk   tel. +37068731540

 

Architektas Sandra Vilniūtė-Jurkšaitė

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Vytautas Pocius

El. p. vytautas@urbanarchitects.lt   tel. +37063322777

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Teatro g. 5-7

Laikas 9:00-16:00

Tel. +37068731540

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. info@urbanarchitects.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-04-03

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUxMWQwNWYtNTZjNi00ZjhkLWIxMWItYjgyODBmNzYxNjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22796e5ac1-28e8-46dd-adba-47e488616b87%22%2c%22Oid%22%3a%22712ac31a-d8f5-46a0-992a-8d9e7825dadd%22%7d

Data ir laikas 2023-04-03 17:00

Kita informacija Programa, kuria bus transliuojama Microsoft teams Posėdžio ID: 358 699 526 666  Slaptažodis: XKrXSx

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Priedą

Projektinių pasiūlymų 3D modelis

2023-07-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, Atsisiųsti Priedą