DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. ŠV. STEPONO G. 13, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTO projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

ŠV. STEPONO G. 13-56, VILNIUS; 0101/0057:148 VILNIAUS M. K.V.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

KITA; GYVENAMOSIOS TERITORIJOS.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

GYVENAMOJI (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ – DAUGIABUČIAI PASTATAI)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB “SOSTINĖS ARCHITEKTAI“; SIGITAS KASTECKAS; SIGISKAST@GMAIL.COM; +37065542432.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.P.; D. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

KONSTITUCIJOS PR. 6, VILNIUS; +37065542432; 13:00-16:00; WWW.VILNIUS.LT.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

RAŠTU: KONSTITUCIJOS PR. 6, VILNIUS (UAB „PLANAI“);

EL. PAŠTU: SIGISKAST@GMAIL.COM;

KITU BŪDU: VIEŠO SUSIRINKIMO METU.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-12-13, 17:00, SUSIRINKIMO NUORODA –  https://meet.google.com/rhx-wsgu-rbd

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą