Daugiabutis gyvenamasis namas Vandentiekio g. 60, Vilniuje, statybos projektas, projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Vandentiekio g. 60, kad.Nr. 0101/0052:37

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (projektu nekeičiama)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (6.3.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Įgaliotas atstovas/Projekto vadovas Aivaras Baronas, el.p. [email protected], mob.tel. 862433621

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas : R. R.; J. R.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vyksta nuotoliniu būdu, pasiskambinus numeriu 862433621

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus prašome teikti el.paštu [email protected] iki 2022- 03-28.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuoroda į vaizdo transliaciją:

https://us02web.zoom.us/j/81165194582?pwd=eGRsM0FYQ2pmeDNQSzgramNBUWZPdz09

Slaptažodis: 413476

Viešas susirinkimas vyks 2022-03-28, 16:00 valandą.

Vilnius 3D https://arcg.is/15e8OD1

Atsisiųsti priedą

2022-04-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą