Daugiabutis gyvenamasis namas. Žygimantų g. 12A, Vilniuje. Nauja statyba projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žygimantų g.12A, Vilnius,

Kad.Nr. 0101/0041:111.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Komercinės paskirties objektų teritorija ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „AKG“   Remigijus Bimba, [email protected] ,  8 650 69377

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Žygimantų12“, Konstitucijos pr.21B, Vilnius, [email protected], 8 612 64164

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iš anksto susitarus  adresu A. Tumėno g. 4 -25, Vilnius, tel. 8 650 69377, iki 2022 10 20 nuo 15.00 val. iki 16.00 val.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 10 20 pasiūlymai gali būti teikiami  elektroniniu paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 10 20  15:00val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

 

Prisijungimas:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDU4MWFlOGMtNjk3YS00YzA3LWE0NzEtZGFmOTZjMjMxYjdj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a0f451b-a410-47c3-8e0b-d161c316d20f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223b0484a1-fab1-4d94-b335-7b340e66e344%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a9661353-67d9-4dc2-9c8f-db438497309e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą 3 priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/10TGiy

 

2023-03-15 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2, priedą Nr. 3