Daugiafunkcinio komplekso (gyvenamosios (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) ir administracinės paskirties pastatų) Kareivių g. 5 statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Kareivių g. 5, Vilnius, kad. Nr. 0101/0023:27

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Pastatas unik. Nr. 1095-8025-2037 – gamybinis pastatas (4P2p), griaunamas;

Pastatas unik. Nr. 1095-8025-2091 – sandėlis (8F1p), griaunamas;

Pastatas unik. Nr. 1095-8025-2191 – komercinis pastatas (21E2/p), neypatingas – griaunamas;

Daugiabutis gyvenamas namas I-A – gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų – daugiabučių pastatai);

Daugiabutis gyvenamas namas I-B – gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų – daugiabučių pastatai);

Daugiabutis gyvenamas namas I-C – gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų – daugiabučių pastatai);

Administracinis pastatas I-D – administracinė paskirtis;

Daugiabutis gyvenamas namas II-A – gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų – daugiabučių pastatai);

Daugiabutis gyvenamas namas II-B – gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų – daugiabučių pastatai);

Administracinis pastatas II-C – administracinė paskirtis;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Ieva Leinartaitė – Gerliakienė, ieva.leinartaite@eventuspro.lt. Gvazdikų g. 4, Vilnius, +37065543413

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „MC turtas 2“, Verkių g. 42, Vilnius, ausrine.sinkeviciene@citus.lt, +370 698 44 102

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Eventus pro“ Gvazdikų g. 4, Vilnius, +370 655 43413, darbo dienomis nuo 9:00 – 17:00, konkretų susitikimo laiką suderinus iš anksto telefonu, https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 05 31 17:00 raštu, siunčiant registruotu paštu adresu UAB „Eventus Pro“ Gvazdikų g. 4, Vilnius, arba elektroliniu paštu projektuviesinimas@eventuspro.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 31 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo duomenys:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsl2qrRaekKWNVeQf0qpzU_hOs8uy7N9rU-BeI7RcQ28-nxQ/viewform?usp=sf_link

 

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2

3D modelis: https://arcg.is/1L9v0r

 

2022-07-28 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2, priedą Nr. 3