DITVOS GATVĖS DALIES, ŽIEDINĖS KELIO JUNGTIES TARP DITVOS IR SVYLOS GATVIŲ IR SVYLOS GATVĖS DALIES VILNIUJE STATYBOS PROJEKTO projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ditvos gatvės dalis; Svylos gatvės dalis, Vilnius;

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kelių (gatvių).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „NIT projektai“, Tomas Karosas, info@nitprojektai.lt , +37061155541.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Power Group Property” Liepkalnio g. 132A, Vilnius, saulius@contestus.lt , +37061267466.

Informacinis stendas

Objekto vietoje informacinis stendas įrengtas 2022 06 09 d., išmontuojamas – 2022 06 22 d.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iš anksto susitarus telefonu tel. +37061155541 arba el. paštu info@nitprojektai.lt . Pirmadieniais adresu A. Goštauto g. 8-401, Vilnius, , iki 2022 06 21 dienos nuo 09.00 val. iki 15.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-06-21 dienos 18 val. elektroniniu paštu info@nitprojektai.lt arba raštu adresu: A. Goštauto g. 8-401, Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. birželio 21 d., 18:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdmN2JhYTYtNTMwZi00NGViLWE4ODEtNzAyN2RhOTc1NDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a98e138a-6cf4-4546-b925-9aaf8540edd5%22%2c%22Oid%22%3a%22e01a9787-8fb8-4fa8-97f7-f462bb4a3108%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1priedą 2priedą

2022-09-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą