Dvibučio gyvenamojo namo [6.2], Gardino g. 20 Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Dvibučio gyvenamojo namo [6.2], Gardino g. 20 Vilniuje, rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB „BALTURTAS“, +37065544605

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas

Paskirtis Gyvenamoji (vieno buto pastatai)   Būsima paskirtis Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Adresas Vilnius, Gardino g. 20

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0072:200 X: 6059685 Y: 584071

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 1092-2000-6015

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „MŽ projektai“

El. p. info@mzprojektai.lt

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Mindaugas Žvinys

El. p. info.mzprojektai@gmail.com    tel. +37068790987

 

Architektas Mindaugas Žvinys

tel. 861454160

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Olimpiečių g. 1-26

Laikas 10-15

Tel. +37068790987

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu Subačiaus g. 10-17, LT-01302 Vilnius

El. p. info.mzprojektai@gmail.com

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-08-31

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9390rRbrp9D0bubDNhI3hZpuxOVGIC3cbUg6tJftdEg1%40thread.tacv2/1691656157703?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

Data ir laikas 2023-08-31 15:00

Kita informacija Microsoft Teams Meeting ID: 339 622 475 042 Passcode: pa3cWt

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti: BYLA_Gardino g 20 PP

3D modelis: https://arcg.is/1SHXmC1