Dvibučio gyvenamojo namo, Ežeraičio g. 1C, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Ežeraičio g. 1C, kad. Nr. 0101/0167:3243

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibutis gyvenamasis namas 6.2

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Julius Tomaševičius Vilnius, M. Husoviano g. 2, el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I. Ch., K. Ch., O. R., J. R.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, M. Husoviano g. 2, Tel. Nr.: + 370 634 11907 darbo dienomis 10-11, 12-16 val.

Susipažinimo terminas iki: 2022-09-15

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu: Julius Tomaševičius, el. paštas: julius.arch@gmail.com, Vilnius, M. Husoviano g. 2.

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2022-09-15

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-09-15 16:00

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76460223695?pwd=XZxSdq5yrygweyzXPeNoFOg0JAUY0a.1

 

Meeting ID: 764 6022 3695

Passcode: jmWv6J

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-11-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą