Dvibučio gyvenamojo namo Ežeraičio g. 1C, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Ežeraičio g. 1C, kad. Nr. 0101/0167:3243

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Julius Tomaševičius Vilnius, M. Husoviano g. 2, el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.

I. Ch., K. Ch., O. R., J. R.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, M. Husoviano g. 2, Tel. Nr.: + 370 634 11907 darbo dienomis 10-11 val., 12-16 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu: Julius Tomaševičius el. paštas: julius.arch@gmail.com, Vilnius, M. Husoviano g. 2. Terminas iki: 2022-06-03

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-06-03 16:00

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

https://us04web.zoom.us/j/72497686155?pwd=LrdLW_C66U2rdMhbPGuls5pdfV7ppt.1

Meeting ID: 724 9768 6155

Passcode: AP3Ya4

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2022-06-22 prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams atmestas.