Dvibučio gyvenamojo namo, K. Semenavičiaus g. 12, Vilniaus m. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Semenavičiaus g. 12, Vilniaus m., skl. kad. Nr. 0101/0026:41

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo paskirtis – kita.

Žemės naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibutis gyvenamasis namass – 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „A. IMBRASO STUDIJA“, Projekto vadovas Egidijus Jonaitis, architektas Ignas Autukas.

adresas: P. Lukšio g. 21, Vilniaus m., el. paštas: arturas@aistudija.lt, tel. Nr. +37069978990

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukšio g. 21, Vilniaus m., tel. +37065589882

Susipažinimo laikas darbo dienomis iki 2022-06-17,  10:00 – 12:00 val. (Prieš atvykstant informuoti).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-06-17, El. paštu: ignas@aistudija.lt

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-06-17, 16:00 val.

Nuotoliniu būdu adresu:

https://us04web.zoom.us/j/76255277308?pwd=QFPCTTRUkc2fpfTQT0l9C1ofeLbvTY.1

Meeting ID: 762 5527 7308
Passcode: Tq6gnm

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-07-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą