Dvibučio gyvenamojo namo Kalno g. 8, Vilniuje (Kad. Nr. 0101/0047:268), statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalno g. 8, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., kad. Nr. 0101/0047:268

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamos paskirties (dviejų butų) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Gabrielius Šegždavičius, el. p. gabrielius.segzdavicius@gmail.com, tel.+37066228160

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

D. Poškos g. 43, Vilnius. Susitarti iš anksto telefonu +37066228160

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki gruodžio 28 d. 2021 m. Pasiūlymus tekti paštu gabrielius.segzdavicius@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-12-28 (antradienis), 18:00 val. nuotoliniu būdu, su galimybe dalyvauti gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus, gauti atsakymus, prisijungiant nuotoliniu būdu adresu: https://join.skype.com/OD5ojPDJfeUG

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Susirinkimo metu pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas garso įrašas.

 

Atsisiųsti priedą.