Dvibučio gyvenamojo namo Liepkalnio g. 36A , Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Liepkalnio g. 36A, Vilnius

0101/0072:278 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita

Esamas ir numatomas žemės sklypo naudojimo būdas:  Gyvenamosios teritorijos

Esamas ir numatomas žemės sklypo naudojimo pobūdis:  Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama – Gyvenamoji (vieno buto pastatas);

Numatoma – Gyvenamoji (dviejų butų pastatas).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Židonio Ind. Įmonė

SPV Raimundas Židonis,

el.p.: raimundas.zidonis@gmail.com , tel. 8 699 08461

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Krokuvos g. 8, Vilnius, iki 2022-09-23 darbo dienomis nuo 17:00 iki 18:00 val. (prieš tai susitarus telefonu 8 699 08461) ir savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2022-09-23, el.p.: raimundas.zidonis@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-09-26,  nuo 17.00 iki 18.00 val.

„Google Meet“ prisijungimo informacija:   https://meet.google.com/ada-yrwg-tog

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-10-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą