Dvibučio gyvenamojo namo, M. Indriliūno g. 1A, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Indriliūno g. 1A, Vilnius, sklypo kad.Nr.: 0101/0008:1515

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytautas Silevičius, [email protected], tel.Nr. +370 616 24011

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „FELDIS“, Lvivo g. 37-101, Vilnius, [email protected], tel.Nr. +370 646 14753

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Švitrigailos g. 11A-342, Vilnius, tel.Nr. 8 616 24011, 13:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-11-04, 18:10 val., [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu

2022-11-04, 18:10 val. Google Meet platformoje.

Nuoroda: https://meet.google.com/vpj-adxk-efb

Atsiuntimui: Priedas

2023-01-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą