Dvibučio gyvenamojo namo Meškeriotojų g. 19E, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Meškeriotojų g. 19E, kad. Nr. 0101/0011:263

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

gyvenamoji paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „Menas ir jėga“, PV Gintautas Baranauskas, [email protected], tel. +370 699 55797.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės)

J.A.P. ir S.W.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

plano rengėjo patalpose Užupio g. 16 – 45 nuo spalio 10 iki 26 dienos, nuo iki 13 iki 18 val., iš anksto suderinus laiką tel. +370 699 55797, ir savivaldybės tinklapyje:

vilnius.lt/lt/svivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/.   

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

pastabas ir pasiūlymus teikti raštu elektroninio pašto adresu [email protected]  iki  2022 spalio 26 dienos arba viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas, Meškeritojų g. 19E

viešo susirinkimo laikas: 2022 spalio 26 dieną 15-16 val. nuotoliniu prisijungimu:

https://meet.google.com/ash-ewqg-foz

Atsiuntimui: Priedas

 

2022-12-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.