Dvibučio gyvenamojo namo Nugalėtojų g. 3, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Nugalėtojų g. 3, Vilniaus m., sklypo kad. Nr. :  0101/0013:426

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Architektūros studija „Plazma“, UAB, projekto vadovas Rytis Mikulionis, el. p.: info@plazma.lt,

tel. +370 612 23170

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Inres“, Žirgo 2-47, Vilnius, el. p. info@inres.lt, +370 611 54409

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Architektūros studija „Plazma“ patalpose, T. Ševčenkos 16A, Vilniuje, tel. +370 612 23170

Susipažinimo laikas (susitarus iš anksto) darbo dienomis iki 2023-01-04, 10:00 – 17:00 val.,

viešo susirinkimo dieną – 2023-01-05 iki 12:00 val.

Vilniaus savivaldybės internetiniame puslapyje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2023-01-05 el. paštu info@plazma.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešasis susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. sausio 05 d. 15:30.

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/81548413253?pwd=Qk41WFRvcEZmNTNJVzROQkFqWEFRQT09

 

Atsiuntimui: Priedas

 

2023-06-19 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą