Dvibučio gyvenamojo namo Paribio g. 3, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Paribio g. 3, Vilnius, sklypo kad. nr. 0101/0029:153

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita

esamas sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos

pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archlinija“ , PV D. Kriaučiūnienė, tel. +37061831145

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „LINI NAMAI“ įm. Kodas 302817235

Tel. nr. +37063774774

Mėnulio g. 11-101, LT-04326 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti projekto rengėjo būstinėje adresu Vytauto g. 53, Trakai, telefonu Nr. +37061831145

nuo 09.00 iki 17.00 val., iki 2022 m. liepos 21 d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Telefonu  +37061831145, el. paštu vasiulyte@gmail.com, iki 2022 m. liepos 21 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-07-21 18.00

Topic: Paribio 3

Time: Jul 21, 2022 06:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83676465569

Meeting ID: 836 7646 5569

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Projektinių pasiūlymų 3D modelis