Dvibučio gyvenamojo namo Pasakų g. 3, Vilniuje statybos projekto projektinių pasilymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Pasakų g. 3, Vilniaus m., sklypo kad. Nr. :  0101/0013:427

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Architektūros studija „Plazma“, UAB, projekto vadovas Rytis Mikulionis, el. p.: [email protected],

tel. +370 612 23170

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

M. G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Architektūros studija „Plazma“ patalpose, T. Ševčenkos 16A, Vilniuje, tel. +370 612 23170

Susipažinimo laikas (susitarus iš anksto) darbo dienomis iki 2023-01-03, 10:00 – 17:00 val.;

Viešojo susirinkimo dieną, 2023-01-04, 10:00 – 15:30 val.

Vilniaus savivaldybės internetiniame puslapyje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2023-01-04 el. paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešasis susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. sausio 4 d. 15:30.

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/87923222864?pwd=cDlJSzByNUhLWE05R0tKNDBMV0c5QT09

 

Atsiuntimui: Priedas

2023-02-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą