Dvibučio gyvenamojo namo Pušyno kel. 13, Vilniaus m. rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Pušyno kel. 13, skl. kad. Nr. 0101/0010:345

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamoji (vieno buto pastatai), numatoma Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Julius Tomaševičius, tel. +37063411907, el.p. julius.arch@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E. D., V. D., J. Ž.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Mikalojaus Husoviano g. 2, +37063411907, darbo dienomis 10-11 12-16 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-01-02, el. paštu julius.arch@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-01-02 17:00 val. prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/76175329115?pwd=36zdDAOAfSypUa9aVDao4IEsn0u87F.1

Meeting ID: 761 7532 9115 Passcode: RVyU88

 

Atsiuntimui:  Priedas

2023-01-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Priedas