Dvibučio gyvenamojo namo Rasų g. 15A., Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Rasų g. 15A, Vilnius (sklypo kad. nr. 0101/0072:212)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Dvibutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lauras Paulauskas, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

N.B. ir A.Ž.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Iki 2022-10-14 Kareivių g. 6-419, Vilnius. Susipažinti galima darbo dienomis 9:00-18:00. Tel. 868348736.

www.vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu lauras.paulauskas@gmail.com iki 2022-10-14

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Kareivių g. 6-419 kab., Vilnius.  2022-10-14, 15:30

Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu.

Viešos video konferencijos data 2022-10-14, laikas 15.30 -16.30 val.

 

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/84307311691?pwd=N2RVQmw2WnB4QmFtS0RlbUFZaWJHdz09

Meeting ID: 843 0731 1691

Passcode: 460334

 

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-12-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Priedą