Dvibučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 103, Vilniuje rekonstravimo ir pagalbinio ūkio pastatų statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Subačiaus g. 103, Vilnius; skl. Un Nr. Nr.0101-0060-0099;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypo paskirtis: Kita. Naudojimo būdas: gyvenamos teritorijos. Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Dvibutis gyvenamasis namas su priklausiniais.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Algimantas Stalgys; st.algio@gmail.com; tel.8614 95277

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Subačiaus g. 103-1; tel.8614 95277; st.algio@gmail.com

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2022-02-08, el.p. st.algio@gmail.com; Vilnius, Subačiaus g. 103-1

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius, Subačiaus g. 103-1;

2022-02-08, 17 val.

https://us04web.zoom.us/j/7418644856?pwd=bTNKTThXVXE2V2xUazAzb1NZNTBuZz09

 

Atsisiųsti priedą.