Dvibučio gyvenamojo namo Vilnelės g. 19, Vilniaus m., rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnelės g. 19, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0060:202

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Edita Jakutienė mob. +370 61122729, edita@uabprojektavimas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. K., R.K., A.J.R.,  M.L.R.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Kareivių g. 19-137, Vilnius; mob. +370 61122729

iki 2022-12-07 darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:30 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2022-12-07. Teikti el.paštu: edita@uabprojektavimas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Data: 2022-12-07 nuo 16 val. iki 17 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://us04web.zoom.us/j/72493173493?pwd=djqxOAf4sKWQl9qrfvRuadve2hsglR.1

Meeting ID: 724 9317 3493

Passcode: 328Tb6

 

Atsiuntimui: Priedas