Dvibutis gyvenamasis namas Siesikų g. 6, Vilniaus m., rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Siesikų g. 6, Vilnius, kad.nr. 0101/0029:90;

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama – Gyvenamoji (vieno buto pastatas),

Numatoma – Gyvenamoji (dviejų butų pastatas),

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Urtė Aidukienė, el.p. mb.debesukelias@gmail.com, +370 659 12385;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

H.O.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Goštauto g. 8, 401A kab, Vilnius; Darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00 (prieš atvykstant laiką suderinti telefonu +370 659 12385)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu mb.debesukelias@gmail.com iki 2022-10-31

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022-10-31, 16:00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://meet.google.com/neo-ozta-zur

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 62.p. Projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo įgalioto asmens prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami. Prašymo registracijos numeris A50-41081/22, registracijos data 2022-10-27.