Dviejų butų gyvenamojo namo, Pempių g. 33, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pempių g. 33, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0049:318 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – Kita; Naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – Dviejų butų gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Įgaliota architektė – Gabrielė Šliurpaitė,  [email protected]; +37068172178

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.G., +37068172178 (įgaliota architektė Gabrielė Šliurpaitė), [email protected];

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Giedraičių g. 93-18, Vilnius, +37068172178, darbo dienomis nuo 8:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-01-26 – adresu Giedraičių g. 93-18, Vilnius, el. paštu – [email protected], telefonu – +37068172178

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl pandeminės situacijos, vykdomas nuotolis susirinkimas per Teams programą.

2022-01-26, 16:00 Nuoroda prisijungimui : https://teams.live.com/meet/94549986325422

 

Statytojo prašymu, visuomenės informavimo procedūra nutraukiama, viešas svarstymas 2022-01-26 neįvyks.