Elektrinės tilto per Nerį Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija. Nesuformuotas žemės sklypas (valstybinė žemė)

X: 6059688,3 Y: 579195,0.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB TEC Infrastructure, Žalgirio g. 92, Vilnius. Projektuotojas Audrius Voveris, el. p. [email protected] tel. +370 682 14112.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė. Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius. el. p. [email protected] , tel. (8 5) 211 2000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Žalgirio g. 92-301, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 m. birželio 30 dienos. Kontaktinis tel. +370 682 14112.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu [email protected] iki 2022-06-30 d. 16.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks 2022 m. birželio 30 d. 17.00 val., tiesioginėje interneto transliacijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-1262 “Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus”.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBmNTA0ZDgtZjFlZC00NjM2LThkOGEtZjQ3NDhhMjIyNzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e798846c-2e35-4bbc-b349-8baffaa7a53b%22%2c%22Oid%22%3a%2267452876-d17c-43a9-a688-9ee0b238aa80%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-07-18

Po viešo aptarimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Atsisiųsti priedą