Ernesto Galvanausko gatvės dalies (dalinai sklypų kad. Nr.0101/0157:731, Nr. 0101/0008:1408 ir Nr. 0101/0157:829, 0101/0157:831) ribose, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Ernesto Galvanausko gatvės dalies (dalinai sklypų kad. Nr.0101/0157:731, Nr. 0101/0008:1408 ir Nr. 0101/0157:829, 0101/0157:831) ribose, Vilniuje, statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) A.M.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Ernesto Galvanausko gatvės atkarpa

Paskirtis Kelių (gatvių)

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6060129,7 Y: 589343,0

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Ilmantė Jarašūnienė

El. p. [email protected]   tel. 868623391

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Linkmenų g. 5

Laikas 8-17 val.

Tel. +37068623391

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-04-17

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAwNjA2NTAtYTRjYy00MWIwLThkN2QtZTcxMmRhMTNhODlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215e63b08-940e-4386-88a4-e8a08f3b3cfd%22%2c%22Oid%22%3a%22c42ed67e-a011-4e5b-91c1-ab479e0f7deb%22%7d

Data ir laikas 2023-04-17 15:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 Priedą  2 Priedą

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2023-05-18

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsiųsti priedą