Gamybinio pastato Aguonų g. 6, Vilniuje, administracinės patalpos (un. Nr. 1095-6017-1117:0005) paskirties keitimo į gyvenamąją ir padalinimo į keturis turtinius vienetus (butus), paprastojo remonto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Aguonų g. 6, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0057:152 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybinio pastato adresu Aguonų  g. 6, Vilniuje, administracinės patalpos (un. Nr. 1095-6017-1117:0005)  paskirties keitimo į gyvenamąją ir padalinimo į keturis turtinius vienetus (butus), paprastojo remonto projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +37065212813,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.M.., labaland@gmail.com,  tel: +37065212813

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aguonų g. 6, Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +37065212813, iki 2022-02-14 17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022-02-14 nuo 17.00 iki 18.00 val.

 

Esant ekstremaliai padėčiai,  projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją 

Topic: Gamybinio pastato adresu Aguonų  g. 6, Vilniuje, administracinės patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją ir padalinimo į keturis turtinius vienetus (butus), paprastojo remonto projektas. Vasario 14 d., 17.00 val. (1 dalis):

https://us04web.zoom.us/j/75600128626?pwd=IMxCrtN1S0tZcRDuwA_hKcIPpR9fsK.1

 

Topic: Gamybinio pastato adresu Aguonų  g. 6, Vilniuje, administracinės patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją ir padalinimo į keturis turtinius vienetus (butus), paprastojo remonto projektas. Vasario 14 d., 17.30 val. (2 dalis):

https://us04web.zoom.us/j/76636175879?pwd=ZaDUAz8gjxaOzLjbrphum16-WnOOc8.1

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą priedą Nr. 1, priedą Nr. 2.