Gamybinio pastato (un. Nr. 4400-3808-4272) Smolensko g. 10F, Vilniuje, paskirties keitimo į prekybos ir pramogų centrą, paprastojo remonto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris 

Smolensko g. 10F, Vilnius, sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0055:122.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis: Gamybos, pramonės. Numatoma pagrindinė paskirtis Prekybos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Vaičiulis, [email protected], 860107890.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Savanorių 219”, Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius, [email protected], 865053517.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, T. Ševčenkos g. 16 KK, Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos. Prieš atvykstant būtina susiderinti laiką el. paštu ar telefonu 860107890.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami el.p. [email protected] iki 2022-01-27 dienos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021-01-27, 17:00 val. elektroninėje erdvėje, tiesioginio garso ir vaizdo transliacijoje.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU2OTQ5NTgtNzYwZC00ZGFkLWI2ZjktNjJlYzg4MTNmNTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffff03a0-e4a2-4c3d-b93b-98ed47250932%22%2c%22Oid%22%3a%226436dcec-c708-4eb1-ab10-f0211ee95207%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-08-19

Po viešo aptarimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.