Gamybos ir pramonės paskirties pastato, Vismaliukų g. 34, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Gamybos ir pramonės paskirties pastato, Vismaliukų g. 34, Vilnius, statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB Domus naturae, info@domusnaturae.com, +37069816273

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Gamybos ir pramonės paskirties pastatas

Paskirtis Gamybos, pramonės

Adresas Vilnius, Vismaliukų g. 34

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0007:2471 X: 6069550 Y: 590994

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Raimundas Labutis

El. p. rlabutis@bspgroup.eu   tel. +37068665223

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 16

Laikas 17:00val

Tel. +37068665223

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu Raštu

El. p. rlabutis@bspgroup.eu

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-07-04

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFiMzIxZDItOGZhOS00MGVjLWFmNTQtY2U4MzhkZDYxMmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22224fc49b-8231-40a8-996c-61b93e297c8c%22%2c%22Oid%22%3a%22aeb80460-61f6-41b5-9465-8cfdf24c612a%22%7d

Data ir laikas 2023-07-04 17:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Priedą

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-09-06

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą