Gamybos paskirties pastato Gaujos g. 4, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Gaujos g. 4, Vilnius, kad. Nr. 0101/0081:153;

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija; Komercinės paskirties objektų teritorija;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Naujai stato pastato paskirtis – gamybos;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Paulius Latakas, paulius@2Larchitektai.lt, 8 616 20988

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Power group property“, įm. k. 302479207, Ditvos g. 6, Vilnius, paulius@2Larchitektai.lt, 8 616 20988

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „2L Architects“ patalpose, Algirdo g. 38, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), iki 2022-12-09, d.d. nuo 10:00 iki 16:00 val., tel. Nr. 8 695 46175 ir https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-12-09, el. paštu: paulius@2Larchitektai.lt, tel. Nr. 8 695 46175

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-12-09 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti susirinkime prašome informuoti el. paštu paulius@2Larchitektai.lt. Nuoroda į prisijungimą (jungtis per bet kurią interneto naršyklę): https://meet.google.com/uiq-dkwk-rpq

 

Projektiniai pasiūlymai

atsisiųsti priedą