Gamybos paskirties pastato, Geologų g. 4, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Geologų g. 4, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0079:629

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Grameda“, Andrius Gruodis, [email protected], 8 685 44 884

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Žalvaris“, Palemono g. 1, 52159 Kaunas, [email protected], 8 800 00 653

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Geologų g. 4, Vilnius, 8 685 44 884, 8:00-16:30

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama iki susirinkimo pradžios darbo dienomis 9.00-12.00 ir 13.00-16.00: el. paštu: [email protected] ir mob. tel.: 8 685 44 884; Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. gegužės 19 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus https://meet.google.com/oje-jnhq-pni

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą