Gamybos paskirties pastato, Geologų g. 4, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Geologų g. 4, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0079:629

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Grameda“, Andrius Gruodis, a.gruodis@unicpro.lt, 8 685 44 884

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Žalvaris“, Palemono g. 1, 52159 Kaunas, info@zalvaris.lt, 8 800 00 653

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Geologų g. 4, Vilnius, 8 685 44 884, 8:00-16:30

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama iki susirinkimo pradžios darbo dienomis 9.00-12.00 ir 13.00-16.00: el. paštu: info@grameda.lt ir mob. tel.: 8 685 44 884; Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. gegužės 19 d. 15:00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus https://meet.google.com/oje-jnhq-pni

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą