Gamybos paskirties pastato, Panerių g. 35 patalpos nr. 7 (unik. nr. 1097-0031-7174:0006) kapitalinio remonto projekto, joje suformuojant penkiasdešimt tris turtinius vienetus, trisdešimt septynių paskirtį keičiant į gyvenamąją, šešiolikos į paslaugų paskirties patalpas, projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

PANERIŲ G. 35-7, VILNIUS

Žemės sklypas (kuriame yra pastatas):

Vilnius, Vytenio g. 50, 0101/0055:139 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos,  Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esamos gamybos paskirties patalpos. Patalpų padalinimas ir paskirties keitimas į gyvenamąją ir paslaugų paskirties patalpas.

 

Pastatas, kuriame yra patalpos – Ypatingas statinys

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Sienos”

  1. Ševčenkos 16F, Vilnius

Mob.: 868977336

E-paštas: donatas@wall.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltvita“

Panerių g. 35, Vilnius lt-03229

dir. Vytautas Saldžiūnas

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Darbo dienomis 8:00-18:00

+37068977336

donatas@wall.lt

Vilnius, T. Ševčenkos g. 16F-312

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2022-09-09 12:00

  1. paštu: donatas@wall.lt

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-09-09 17:00

https://us06web.zoom.us/j/85479332332

 

Atsisiųsti priedą