Gamybos paskirties pastato Svylos g. 16, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
Gamybos paskirties pastato Svylos g. 16, Vilniuje, statybos projektas

Statytojas (-ai)
UAB „Power Group Property“, info@pgp.lt, +37065265545

Statinio (-ių) duomenys
Statinio tipas Gamybos paskirties pastatas
Paskirtis Gamybos, pramonės
Adresas Vilnius, Svylos g. 16
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0081:159 X: 6057268,2 Y: 584439,5
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos; Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos
Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas UAB „2L Architects“
El. p. info@2Larchitektai.lt tel. 861620988
Projektuotojo įgaliotas asmuo Maksimas Zacharovas
El. p. maksimas@2Larchitektai.lt tel. +37060697187
Architektas Augustas Urbonas
El. p. augustus.urbanus@gmail.com tel. 862052533
Architektas Paulius Latakas
El. p. paulius@2Larchitektai.lt tel. 861620988
Architektas Maksimas Zacharovas
El. p. maksimas@zacharovas.lt tel. 860697187

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais
Adresas Vilnius, Algirdo g. 38
Nuoroda https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/
Laikas Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00, iš anksto susiderinus susitikimo laiką
Tel. +37060697187

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų
Raštu UAB „2L Architects“ Algirdo g. 38, Vilnius 03218
El. p. maksimas@2Larchitektai.lt
Pasiūlymus galima teikti iki 2023-01-16

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu)
https://meet.google.com/frm-ukhgdge
Data ir laikas 2023-01-16 17:00

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus