Gamybos paskirties pastato Svylos g. 16, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Svylos g. 16, Vilnius (X = 6057298.02; Y = 584424.65), formuojamas žemės sklypas

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gamybos, pramonės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „2L Architects“; Algirdo g. 38, Vilnius; įgaliotas atstovas Maksimas Zacharovas; maksimas@2Larchitektai.lt; 860697187

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Power Group Property“; Ditvos g. 6, Vilnius; info@pgp.lt; 865265545

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Algirdo g. 38, Vilnius; 860697187; Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00, iš anksto susiderinus susitikimo laiką

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-08-04 17:00 val.; elektroniniu paštu: maksimas@2Larchitektai.lt arba raštu UAB „2L Architects“, Algirdo g. 38, Vilnius, LT-03218

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-08-04 17:00 val. Viešo susirinkimo nuoroda: https://meet.google.com/toi-rtag-xrf

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą