Gamybos paskirties pastato V. A. Graičiūno g. 8, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius, žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0082:300

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita

Esamas ir numatomas žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – gamybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

„INace“, UAB, PV Marius Matuliukštis, el. paštas: marius@inace.lt, tel. nr. +370 636 01000

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ V.A. Graičiūno g. 8, Vilnius, el. paštas: info.baltics@thermofisher.com , tel. nr. +370 700 55131

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Saulėtekio al. 15-613, Vilnius, tel. +370 654 87450. Darbo dienomis  nuo 10.00 iki 16.00 iš anksto susitarus

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų lauksime iki 2022-07-15 d.  el. paštu: jolanta@inace.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-07-18,  17:00 val.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/82229298369

Kilus nesklandumams prisijungiant prie transliacijos prašome skambinti: +370 654 87450

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą