Gamybos paskirties pastato Visorių g. 8, Vilniuje, gamybinių patalpų (unikalus Nr. 1099-0012-6024:0002) padalinimo į tris atskirus turtinius vienetus ir dviejų iš jų paskirties keitimo į administracinės paskirties patalpas, paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Visorių g. 8, Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0008:497

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybos, pramonės

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Igor Pasko

El. p. igoris.projektai@gmail.com

Tel. 868428556

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Industrial real estate“, į. k. 125927062, Visorių g. 8, LT-08300 Vilnius, tel. 867207120

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Visorių g. 8, Vilnius

Tel. 868428556

iki 2022-10-12

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: igoris.projektai@gmail.com iki viešo susirinkimo

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Visorių g. 8, Vilnius

Tel. 868428556

2022-10-12   17 val. 00 min.

 

Tiesioginės vaizdo transliacijos nuoroda:

https://meet.google.com/dhp-asmf-foy

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-10-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą