Gamybos pastato Stokholmo g. 4 ir aikštelės Stokholmo g. 2, Vilniaus m., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Stokholmo g. 2, Vilnius., skl. Kad. Nr. 0101/0167:4046;

Stokholmo g. 4, Vilnius skl. Kad. Nr. 0101/0167:959.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Stokholmo g. 2, Vilnius., skl. Kad. Nr. 0101/0167:4046:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Stokholmo g. 4, Vilnius skl. Kad. Nr. 0101/0167:959:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Ponama“; vadovas Vidmantas Kančiauskas; info@ponama.lt; +370 618 83846

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.

UAB „BALTO“; Utenos g. 41B, Vilnius; info@baltoprint.com, +370 52101111

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Ašmenos g. 4-9, Vilniaus m., darbo dienomis

nuo 10.00 val. iki 16.00 val., arba Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo- viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojuigali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu – info@ponama.lt iki 2022-08-23 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-23 d. 15:00 val. tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau

pateiktą nuorodą:

https://us06web.zoom.us/j/84086958069?pwd=WEhRaXZvQUhHL2VCbkRMdkVMZ011UT09

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą  2 priedą  3 priedą