Gamybos, pramonės paskirties pastato Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris :

 

Vismaliukų g. 34, Vilnius (sklypo kadastro Nr.0101/0007:2471)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

 

Gamybos, pramonės paskirties pastatas (7.8) – gamybinė laboratorija;

Negyvenamoji paskirtis;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Metras perimetras“

Statinio projekto vadovas: Vaidas Saveikis  Atestato Nr. A1179

tel. +37068685557  el. p. vaidas@1mp.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.

 

UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“

Įmonės kodas 302640781

adresas: S. Žukausko g. 21 LT-08234  Vilnius

tel.+37052107008 el. p.  info@kltc.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

 

adresas: Vaidilutės g. 79, Vilniaus m.,

Susipažinimo laikas darbo dienomis iki 2023-02-08, 9:00 – 12:00 val. iš anksto susiderinus susitikimo laiką.

tel.+37064219459

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

El. paštu:  marija@1mp.lt  iki 2023-02-08, 16:00 val.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2023-02-08, 16:00 val.  Nuotoliniu būdu adresu:

 

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją :

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODllOTUyODMtMWIxNy00YmIzLWEwODYtNDdmNzYzNWYzMDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218f01ad3-75c0-4165-bc86-32a291e81de6%22%2c%22Oid%22%3a%229313990b-aa5a-4a76-a4f3-12e1e6f59021%22%7d

 

Susitikimo ID:377 560 179 736
kodas:5H4NcC

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

2023-02-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą