Gamybos, pramonės paskirties pastato Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Vismaliukų g. 34, Vilnius (uniklaus Nr.4400-4376-2041; kadastro Nr. 0101/0007:2471),

NTR išrašo reg.Nr.44/2086117

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

žemės naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

„Gamybos, pramonės paskirties pastatas, negyvenamoji paskirtis.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Statinio architektas : UAB „Stupak architektų biuras“, adr. Smolensko g.10D-30, LT 03234 Vilnius, direktorius Valdemar Stupak , valdemar@stupak.lt; +370 (620) 63 765;

projekto autoriai: arch. Valdemar Stupak ir arch. Raimund Stupak

 

Projekto vadovas : MB „Vienas vienetas“, adr. Paupio g. 13-7A, LT 01201 Vilnius, projekto vadovas Vaidas Saveikis, mb.vienas.vienetas@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Biotecha“, į.k. 300630105, adr. P.Vileišio g. 17A, LT 10306 Vilnius; info@biotecha.lt; tel. (85) 237 60 07

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Biotecha“, adr. P.Vileišio g. 17A, LT 10306 Vilnius; info@biotecha.lt; tel. (85) 237 60 07

darbo dienomis ir darbo valandomis iki 2022-03-03

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  • pasiūlymus raštu galima pateikti darbo dienomis ir darbo valandomis iki 2022-03-03 imtinai.

UAB „Biotecha“, adr. P.Vileišio g. 17A, LT 10306 Vilnius arba/ ir

  • pasiūlymus elektroniniu paštu mb.vienas.vienetas@gmail.com arba valdemar@stupak.lt arba  info@biotecha.lt bet kuriuo metu iki 2022-03-03 imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2022-03-03  16:00 val.

nuoroda prisijungimui :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MGMyNTJlZTItZmI1Yy00YTIzLTlmNTItZDQ0NDE4OTRmNTEw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2218f01ad3-75c0-4165-bc86-32a291e81de6%22,%22Oid%22:%2224a22a0e-f3a1-4614-9eb7-e9cf6e31cb56%22%7D

Atsisiųsti priedą

 

2022-04-22

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.