Garažų paskirties pastato (7.7) Liepkalnio g. 111, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Liepkalnio g. 111, Vilniaus m., Kad. Nr. 0101/0080:292.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; Garažų paskirties pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projektų rengimo biuras“ PV Gileta Beržinienė, gileta@prb.lt, +370 650 42195

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius.

+370 60357366  narvydas.cibulskis@vilniausvystymas.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, +370 650 42195, d.d. 9:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-03-25, el. paštu gileta@prb.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks tiesioginės, internetinės transliacijos būdu 2022-03-25 d., 17:00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NGJmODRiYTktZjgxNC00MjkwLTg2OTQtNTQzOTZhYjZjZDFi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22,%22Oid%22:%22efb33a0d-7142-4326-b97a-843c09b9f2bc%22%7D

 

Atsisiųsti priedą Nr. 1 ir priedą Nr. 2

 

2022-12-28 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2, priedą Nr. 3