Garažų paskirties pastato J. Dobkevičiaus g. 6, Vilniaus m. paskirties keitimo į sandėliavimo paskirties pastatą ir garažo patalpų (unikalus nr. 1096-1005-3037:0003) paskirties keitimo į gamybos paskirtį, kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius. Sklypo kad. nr. 0101/0079:1530

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama – kita. Nekeičiama.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – garažų. Numatoma – sandėliavimo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Girdvainis, info@svelte.lt, 8 621 06026

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilkela“, Kalvarijų g. 62-10, Vilnius, vilkela@gmail.com, 8 672 87294

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius. Darbo dienomis 9:00-17:00, susitarus telefonu, tel. 8 672 87294.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-05 raštu UAB „Vilkela“, Kalvarijų g. 62-10, Vilnius ir el. paštu vilkela@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022-04-05 16:00

„Google Meet“ prisijungimo informacija,

vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/vpe-qzbw-ptj

 

Atsisiųsti priedą

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-07-24 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą