Garažų paskirties pastato Ozo g. 6, Vilnius, negyvenamosios patalpos – garažo Nr. 350 paskirties keitimo iš garažų į paslaugų paskirtį, atliekant paprastojo remonto darbus, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ozo g. 6, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0021:474

Pastatas: Ozo g. 6, Vilnius, unik. Nr. 1097-4005-5070

Patalpos: Ozo g. 6-350, Vilnius, unik. Nr. 4400-0206-0222:3159

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita / Naudojimo būdas – nėra.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Garažų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 m. rugpjūčio 23 d., el. paštu rolanditas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. rugpjūčio mėn. 23 d., 15.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://teams.live.com/meet/9441660737555

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Atsiuntimui: Priedas

 

2022-11-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.