Gatvės atkarpos nuo Moliakalnio g. iki sklypo Moliakalnio g. 61 Vilniaus m., Vilniaus m. sav., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Moliakalnio g., Vilniaus m. Vilniaus m. sav., kadastrinio Nr. nėra

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Numatoma susisiekimo komunikacijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma susisiekimo komunikacijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Atestuotas inžinierius, Valentinas Šilobritas, [email protected], +370 622 31977, Projekto vadovė Inesa Čubarova, [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. ,3 LT-09601 Vilnius, [email protected] +370 5 2112000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Beržų g. 11, Skaidiškių k. Nemėžio sen. Vilniaus raj. +37062231977, iki 2022-11-28 darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. iš anksto susitarus.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu [email protected] iki 2022-11-28 18:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotolinių būdų 2022-11-28 18:00 val.

Nuoroda į viešą susirinkimą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc4NzhmNDktMDM3NS00ZmViLTg2MTEtZjE2ZWY5YmE5Nzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5f62599-4173-4efb-83fd-1636e876214a%22%2c%22Oid%22%3a%22d179e600-171a-43b5-8f02-474e291054c2%22%7d

Atsiuntimui: Priedas

 

2023-02-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.